Flygande idéer utvecklar Sverige

Vårens utlysning för Internetfonden har stängts och här sitter jag med 106 ansökningar. Det är en ynnest att få läsa alla fantastiska projektidéer som lämnats in. Vilken oerhörd kraft dessa idéer besitter - en kraft som vill utveckla Sverige!

Internetfonden söker projekt som delar IIS värderingar. Utöver det ska projekten ha en fast tidplan, tydliga resultatmål och leverabler. Vi letar efter projekt som har potential för spridning och användning utanför projektets målgrupp och fokus. Det är med stor ödmjukhet jag läser och inser hur mycket tid som så många lagt ner på att få fram allt detta material.

Majoriteten av ansökningarna som vänder sig till allmänheten i form av nya webbtjänster. Den största målgruppen är skolan med en mängd olika tillämpningar för utveckling av lärande. Tekniska projekt med tyngdpunkt på infrastruktur är cirka 15 procent, vilket naturligtvis är något vi gärna skulle se fler av. Tyvärr kan vi än en gång konstatera att antalet sökande kvinnor är på låga 25 procent.

Nya tydliga trender

Jag ser några nya trender i vårens ansökningar.

Många vill bygga appar och riktar in sig på bärbara enheters möjligheter. Frågan är hur ompaketering av tjänster utvecklar internet eller om det finns andra intressanta utvecklingsperspektiv i ansökningarna.

Många sökande är startups. Här är det viktigt för oss att se igenom affärsplanen och hitta projektet. Vi kräver öppna licenser och vill se nya affärsmodeller. Tyvärr är det många sökande som inte delar vår tro på detta.

Integration och nyanlända flyktingar har engagerat många. Jag ser att de finns ett stort intresse från aktörer som vill hjälpa till och stödja invandringens möjligheter med hjälp av IT-lösningar. Här skulle någon myndighet med ansvar för frågan göra stor skillnad om man snappade upp alla idéer som finns.

Makers-kulturen och Internet of Things är också hett. I flera ansökningar vill man utveckla artefakter och stödja skapande där IT möter prylar.

I och med att IIS undersöker en framtida satsning på Öppna Data så trodde jag att vi skulle få se många fler projekt inom detta område. Tyvärr var så inte fallet.

Vi stödjer Get Online Week

Digital delaktighet får vi fortsatt in många förslag på. Vi har tidigare meddelat att Digidel2013 är en avslutad satsning från Internetfonden. Tyvärr blir det nu avslag för de sökande som enbart bedriver folkbildning genom studiecirklar. IIS tycker att ett internet för alla är viktigt och stödjer därför kampanjen Get online Week 23-29 mars 2015, genom Sambruk finansierar vi – precis som ifjol – Get Online Week med 250 000 kronor.. Fram till midnatt kan man anmäla sitt deltagande. Gör det här!

Experter granskar ansökningarna

Nu kommer alla projekt att skickas till våra experter för granskning och prioritering. I början av april ska detta arbete vara klart. Vi kommer då att kontakta alla projekt med besked. I augusti öppnar vi Internetfondens höstutlysning och då berättar vi också vilka projekt som fått stöd i vårens omgång.

Etiketter: , , , , , , , , Foto: So Many Ideas av Vanity Mirror (CC BY 2.0)

Om bloggaren

Pernilla Rydmark Projektledare, Internetfonden på IIS Pernilla ansvarade fram till våren 2016 för Internetfonden, som varje år delar ut flera miljoner till olika projekt som utvecklar internet.