Etikettarkiv för Informationssäkerhet

Äntligen har kryptering blivit både självklart och enkelt

Let’s Encrypt! I decennier har jag predikat om vikten av att använda kryptering och att man bör använda Transport Layer Security, TLS för att kryptera trafik till och från bland annat webb- och mejlservrar. Äntligen verkar det som om det börjar hända, att kryptering nu är var mans egendom. Ett allmänt bruk av kryptering kan motverka brottslighet, eftersom det praktiskt taget omöjliggör förfalskningar, bedrägerier, industrispionage och liknande.

Läs mer

Låt elever få ha låsta datorer

Uppenbara brister i säkerhetstänkandet. Terminen har just startat och många är de elever som utrustats med en egen dator, visserligen är den till låns, men i alla fall. Datorn ska givetvis endast användas för skolarbete. Med varje lånedator borde det rimligtvis följa en introduktion till informationssäkerhet – men det jag sett av material från skolan till eleverna är i korthet ”Gör inget dumt, då får du betala eller så tar vi datorn ifrån dig”. Ansvaret läggs helt och fullt över på eleven.

Läs mer