Ett domännamn är varken ett föremål eller brottsverktyg

I våras skrev jag ett blogginlägg om den särskilda talan om förverkande av domännamnen thepiratebay.se och piratebay.se som riktats mot .SE i egenskap av toppdomänadministratör. Eftersom det hänt en hel del sedan dess tänkte jag göra en sammanfattning här.

Under sommaren och hösten har såväl åklagaren som .SE lämnat inlagor till Stockholms tingsrätt där argumentationen kring yrkanden och bestridandegrunder utvecklas ytterligare. Vi avvaktar nu domstolens försök att delge den tredje parten i målet.

Som jag konstaterade i mitt tidigare blogginlägg är det oklart vilket ansvar .SE kan anses ha i sin roll som toppdomänadministratör och dessutom om domännamn kan likställas med ett föremål/egendom. Det är därför viktigt att dessa frågor prövas i domstol för att klarlägga rättsläget.

Vikten av att få svar på de aktuella frågorna är också en anledning till att .SE anser att talan ska avgöras efter huvudförhandling, inte enbart på handlingarna.

Åklagarens argumentation

Åklagaren argumenterar för att ett domännamn är att likställa med ”egendom” och ”föremål” vilket skulle innebära att domännamn kan förverkas.

Åklagaren har vidare argumenterat för att förverkande kan ske hos oss eftersom vi utgör ”annan som medverkat till brottet”.

Åklagaren menar att .SE genom sin domännamnsverksamhet främjar upphovsrättsintrång och att detta är tillräckligt för att ett förverkande ska kunna ske från .SE.

.SE:s argumentation

Drygt två veckor efter mitt tidigare blogginlägg lämnade vi den 4 juni 2013, in svaret till Stockholms tingsrätt. Du kan läsa svaromålet i sin helhet här. Under samma länk hittar du även andra relevanta inlagor. I svaromålet förklarar .SE varför vi anser att ett förverkande av domännamnen inte kan göras varken enligt 36 kap 3 § brottsbalken eller 53 a § upphovsrättslagen.

Ett domännamn är inte ett föremål

För att ett förverkande enligt brottsbalken ska bli aktuellt krävs det att föremålet som ska förverkas, på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt, kan befaras komma till brottslig användning.

.SE anser att ett domännamn inte per definition är ett föremål enligt brottsbalken. Det går helt enkelt inte att inrymma domännamn i begreppet ”föremål” enligt normalt språkbruk.

Att försöka intolka domännamn i definitionen av ”föremål” trots att det inte riktigt passar in är inte heller tillåtet i straffrättsliga sammanhang, det bryter mot den så kallade legalitetsprincipen. Det är mycket viktigt att strafflagstiftningen är tydlig och förutsägbar.

Ett domännamn är inte ett brottsverktyg

Vi anser också att ett domännamn inte heller kan anses vara ett sådant typiskt brottsverktyg som avses i brottsbalken. Paragrafen talar om att föremålet på grund av sin särskilda beskaffenhet kan befaras komma till brottslig användning.

Det måste inrymmas någon form av kvalifikation i orden ”särskild beskaffenhet”, annars skulle vilket föremål som helst kunna förverkas och orden sakna betydelse. Ett domännamn har inte närmare koppling till brottlighet på en webbplats än vad en butiksskylt har till brottslighet som begås i en hyrd lokal eller vad ett telefonnummer har till en abonnent som begår brott med hjälp av telefonnumret.

Eftersom domännamnet inte är ett föremål och i vart fall inte ett föremål av särskild beskaffenhet kan därför inte ett förverkande ske enligt brottsbalkens bestämmelser.

Domännamn är inte .SE:s egendom

I andra hand har åklagaren yrkat att domännamnen ska förverkas enligt 53 a § 2 st. upphovsrättslagen. Det är främst två saker som skiljer denna bestämmelse från bestämmelsen om förverkande i brottsbalken.

I upphovsrättslagen talas i stället om att ”egendom” och inte ”föremål” ska förverkas. Bestämmelsen kan även, till skillnad mot brottsbalken, endast riktas mot .SE om .SE anses vara medverkande till brottet.

Vi anser att ett domännamn inte kan anses vara en egendom hos .SE. Ett domännamn är endast en uppgift om adressen till en server på internet. .SE kan inte heller disponera över domännamnet på ett sätt som gör att det kännetecknar ett företags egendom, eftersom vi till exempel inte kan sälja domännamnen till högstbjudande eller välja vem som ska tilldelas domännamnet.

.SE:s roll gentemot innehavaren ytterst begränsad

Att .SE inte med uppsåt medverkat till brottet är självklart, det är inte heller något som åklagaren överhuvudtaget påstått. Frågan är i stället om .SE kan anses vara medverkande i objektiv mening, det vill säga att .SE skulle främja brottet genom faktiskt handlande.

.SE har en ytterst begränsad roll gentemot innehavaren av domännamnet, detta även jämfört mot till exempel en internetoperatör. .SE har ingen direkt kontakt med innehållet på hemsidan och har ingen reell möjlighet att påverka en viss innehavares verksamhet på internet. Vi tillhandahåller endast en adresstjänst och befinner oss så långt ifrån innehavarens verksamhet att endast tillhandahållandet av en .se-adress inte innebär att .SE medverkar till innehavarens eventuella brottslighet.

Det är lika orimligt att göra .SE ansvarig för medverkan i detta fall som det är att göra en telefonoperatör medansvarig för brott som begås av en viss abonnent.

Det blir intressant att se vad domstolen anser, fortsättning följer…

Etiketter: , , , , , Foto: Telephone book av Rolands Lakis (CC BY 2.0)

Om bloggaren

Elisabeth Ekstrand Chefsjurist Elisabeth säkerställer att IIS verksamhetsområden följer relevant lagstiftning så som stiftelselagen, toppdomänslagen och personuppgiftslagen.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

 • Lelle 18 december 2013, kl 00.08

  ”Som jag konstaterade i mitt tidigare blogginlägg är det oklart vilket ansvar .SE kan anses ha i sin roll som” skriver du.

  Rubriksättningen återspeglar inte riktigt den oklarheten. Om den är uttryck för en åsikt kanske det bör framgå.

  Svara
 • Chris LaHatte 6 januari 2014, kl 22.31

  Fascinerande-Jag skulle verkligen vilja se domstolens beslut

  Svara