Digital kompetens - vad och hur?

Nyligen arrangerade vi på Internetstiftelsen en fullmatad heldag för pedagoger kring praktisk digital kompetens. Den främsta anledningen är att Skolverket planerar att digital kompetens ska skrivas in i läroplanen.