Digital kompetens - vad och hur?

Nyligen arrangerade vi på Internetstiftelsen en fullmatad heldag för pedagoger kring praktisk digital kompetens. Den främsta anledningen är att Skolverket planerar att digital kompetens ska skrivas in i läroplanen.

Läs en artikel om evenemanget.

Vi inledde vår dag kring digitalt skapande och programmering med att låta fyra inbjudna talare (Katarina Lycken Rüter, Maria Franzen, Pamela Davidsson och Micke Kring) ge sina perspektiv på hur arbetet med digital kompetens ser ut och kan komma att se ut i skolan.

Det som jag tog med mig från förmiddagens talare var att det är bråttom nu om skolan ska hinna med att förbereda sig för de läroplansförändringar som ska vara genomförda hösten 2018. Det är kort om tid. En annan sak som jag tog med mig var hur viktigt det är att arbetet med digital kompetens behöver vara gediget och att barn och unga ”verkligen” uppnår digital kompetens – annars riskerar vi att denna läroplansförändring bara förstärker de kunskapsklyftor som redan finns.

Ge förutsättningar

Arbetet med digital kompetens handlar ytterst om att ge barnen förutsättningar för att förstå hur digitaliseringen påverkar vårt samhälle. Att förstå hur man kan vara kreativ och använda digitala resurser och verktyg för att skapa. Att man kan förstå och använda de digitala verktyg och resurser som finns, men också att det görs på ett kritiskt, säkert och ansvarsfullt sätt.

På eftermiddagen smög jag runt och tog del av entusiastiska lärare som lärde sig podda, 3d-printa och programmera både javascript och Scratch. Vi skickade också iväg tjugo lärare till Vetenskapens hus för att arbeta med att programmera robotar. För mig som var arrangör var det en fantastisk dag, som avslutades med att jag fick ett mejl från en deltagare som gav mig en spontan kortutvärdering i en mening:

”Nyss hemkommen från er workshop och konstaterar att det var en av de bästa saker jag gått på på länge, stort tack!”

Ny chans i höst

Vi på Internetstiftelsen kommer att genomföra ytterligare en dag kring digitalt skapande i augusti, för att ge än fler pedagoger möjligheten att ta sig an den roliga utmaningen att arbeta med digital kompetens redan i höst. I augusti kommer vi precis som igår också att erbjuda både föreläsningar och workshops.

Artikeln har inga etiketter

Om bloggaren

Kristina Alexanderson Chef, internet i skolan, IIS Kristina ansvarar för Webbstjärnan, en skoltävling för elever där de under handledning av sina lärare publicerar skolarbete på internet. Kristina är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, men har sedan 2011 ansvarat för Webbstjärnan. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Sedan 2013 är Kristina även projektledare för Creative Commons Sverige.