Digital Champion för Sverige

Regeringen har utsett Jan Gulliksen till Digital Champion i Sverige. Utnämnandet av Gulliksen kommer emellertid inte som någon överraskning eftersom han sedan länge pekas ut som champion av EU-kommissionen.

Regeringen har utsett Jan Gulliksen till Digital Championi Sverige. Utnämnandet av Gulliksen kommer emellertid inte som någon överraskning eftersom han sedan länge pekas ut som champion av EU-kommissionen.

http://www.regeringen.se/sb/d/16423/a/198448

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/digitalchampions/profiles.htm#se

Artikeln har inga etiketter Foto: av ()
Fyll gärna i vår enkät.

Om bloggaren

Staffan Jonson Policyrådgivare på IIS Staffan bidrog, fram till att han slutade jobba hos IIS, med strategiska analyser och råd kring de regelverk som styr IIS verksamhet och ägnade därför mycket tid åt omvärldsbevakning.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.