Att svara på remisser är som att äta kräftor

Varje år skickar Regeringskansliet ut många betänkanden (SOU:er) och andra förslag på remiss. Hos oss som remissinstans tar arbetet med att svara på remisserna mycket tid och kraft i anspråk. Jag får ofta frågan hur jag orkar läsa alla dessa tjocka rapporter. Under 2017 har de varit mer frekventa än på länge, så frekventa att vi på IIS har skapat en process och en särskilt utpekad remissgrupp. Där bestämmer vi först om vi ska svara och om svaret blir ja, vem som ska hålla i pennan.

I 7kap 2§ regeringsformen heter det: Vid beredningen av regeringsärenden skall behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. I den omfattning som behövs skall tillfälle lämnas sammanslutningar och enskilda att yttra sig. Syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är främst att regeringen vill ha belyst vilka konsekvenser som en utrednings förslag kan få för samhället och medborgarna om de genomförs. Alla kan lämna synpunkter på en remiss, även om man inte blivit direkt tillfrågad.

Som gammal centralbyråkrat tycker jag personligen att det är viktigt att lämna synpunkter på utredningsförslag, för att vägleda regeringen i viktiga frågor, i mitt fall frågor som rör internets infrastruktur, internets användning, personlig integritet samt informations- och it-säkerhet. Jag har genom åren svarat på väldigt många remisser, hur många vet jag inte. Internetstiftelsen har svarat på tio remisser, bara under 2017.

Så hur går jag till väga? Jamen, ungefär som när jag äter kräftor.

Sug ur spadet

Först suger jag ur spadet ur kräftan, i remissammanhanget är det att läsa direktivet. Det ger på något sätt grundförutsättningarna, hur mycket sälta, hur mycket dill, vari består uppdraget, vilka frågor ska besvaras? Inte minst, vilka har deltagit i arbetet? Det sätter kryddningen och slår an tonen.

Avlägsna och skala klorna

Därefter går jag på klorna, skalar dem och försöker få ut dem i ett helt stycke. Motsvarigheten är att gå igenom sammanfattningen av utredningens förslag. Där får jag del av det gottaste, essensen av hela utredningen, stöd i tolkningen för att förstå helheten utan att det går sönder någonstans, och med smaken av direktiven (spadet) kvar i gommen så förstår man det allra viktigaste.

Ta hand om kräftstjärten

För många är stjärten det bästa av kräftan. Det kan man tycka vad man vill om, men även för mig är det en viktig del av kräftan, och av utredningen. I min remissvärld motsvaras kräftstjärten av de reservationer och särskilda yttranden som finns. Smakfullt formulerade och ofta med en härlig konsistens i formuleringarna. Det är här du hittar det som du verkligen tycker om, som du kan hålla med om eller inte. Här får du hjälp med och stöd för den egna argumentationen.

Man blir inte mätt på bara stjärt och klor – ät kroppen

Det går inte att bli mätt på kräftor om man bara äter stjärt och klor. Det går inte heller att tränga igenom materian i en utredning utan att ge sig på kroppen, själva analysdelen. Här hittar du bakgrunden till och analysen bakom hur utredningen kommer fram till sina slutsatser och förslag. Ofta finns det en internationell utblick och jämförelser med andra länder. Det är en smaksak hur mycket man vill bita tag om. Men det är kroppen du blir mätt av. Glöm inte det.

Vi äter kräftor på många olika sätt

Smaken på kroppen är ofta underskattad. Många nöjer sig med att äta klorna och stjärten. De struntar i spadet och kroppen. Men det tror jag är ett misstag. Precis som det oftast är ett misstag att inte läsa själva utredningen, det som är förklaringen till slutsatserna och förslagen.

Så besvarar man remisser

När svaren kommer in till det departement i Regeringskansliet som står som avsändare ska de sammanställas. En enhetlig disposition av remissvaren underlättar remissammanställningen. En sammanfattning med det viktigaste i svaret tjänar sitt syfte. Om departementet inte har framfört några särskilda önskemål om dispositionen, kan det vara lämpligt att följa betänkandets egen disposition.

Viktigt med engagemang – Våga smöret!

Jag deltar relativt ofta som expert i utredningar, och det är många gånger ett gediget arbete som ligger bakom de tjocka rapporterna. Arbete utfört av utredare och sekreterare, ibland tillsammans med ledamöter och ofta med stöd av experter.

En remissbehandling kan främja ett brett medborgerligt deltagande i samhällsdebatten och är på så sätt viktig för demokratin. Engagera dig, och ta den tid det kräver när det är frågor som berör dig och din verksamhet. För fram dina synpunkter, de är lika åtråvärda som kräftsmöret. Det ökar också förutsättningarna för bättre och mer förankrade politiska beslut. Det har vi alla nytta av.

Etiketter: Foto: Kräftskiva av jeanette eriksson (CC BY)

Om bloggaren

Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef, IIS Rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. En av få utvalda i världen att delta i nyckelgenereringen för DNSSEC i rotzonen för internet. Ledamot i ett flertal styrelser och remissvarare på statens offentliga utredningar om internet och säkerhet.