Protester mot ACTA-avtalet i Tyskland.

ACTA – var står den svenska regeringen i frågan?

ACTA-avtalet har en fortsatt stark uppmärksamhet i både svensk och internationell debatt. I Sverige råder en splittrad och förvirrad uppfattning om vad avtalet egentligen innebär nationellt.

Förra IT-ministern Åsa Torstensson framförde i december 2009 Sveriges position rörande ACTA till Obamas rådgivare Peter Cowhey.

Sveriges ståndpunkt var då enligt regeringens egen hemsida att:

  • Den slutna processen för förhandlingarna är olycklig
  • Att Sverige motsätter sig eventuella förslag om att internetleverantörer ska ges ett utökat ansvar för material som distribueras genom deras nät.
  • Att Sverige motsätter sig att internetleverantörer ska kunna stänga av sina användare från internet för upphovsrättsbrott.

Men det var mer än två år sedan.

Därefter är det verkligen inte klart vad den svenska regeringens egentliga ståndpunkt är. Den slutna processen under 2010 och delar av 2011 tycks inte ha hindrat Sverige från att delta i förhandlingar om avtalets utformning. I Sverige har Näringsdepartementet i andra sammanhang tydligt tagit avstånd från ett så kallat mellanhandsansvar (den taktik där lobbyister som arbetar för upphovsrättsinnehavare vill få till stånd reglering genom nationell lag eller andra internationella överenskommelser, så att förmedlare av internet-trafik aktivt ska tvingas förhindra olovlig spridning av upphovsrättsskyddat material).

Avtalets främsta försvarare (Justitiedepartementet) tonar i dag ner dess betydelse. Det huvudsakliga argumentet är att ACTA-avtalet inte kommer att ha någon genomgripande effekt i Sverige, eftersom det inte innebär lagändring i Sverige (något som Beatrice Ask tidigare sagt), annat än vad som kallas ’en liten lagteknisk detalj’.

Kritiker av avtalet menar bland annat att internetanvändare i Sverige ändå kommer att påverkas av avtalet negativt.

Ett vanligt motargument är också att Sverige inte bör acceptera ett förslag om det ändå inte har någon effekt i Sverige.

ACTA-avtalet har kritiserats för såväl det upplevda hemlighetsmakeriet runt avtalet som avtalets själva innehåll. Den svenska regeringen kan med sin otydliga hållning både äta kakan och ha den kvar.

Å ena sidan kan Åsa Torstensson och senare Beatrice Ask slå sig för bröstet och berätta att de minsann motsatt sig hemlighetsmakeriet i avtalets inledande process för några år sedan då frågan låg på internationell nivå. Å andra sidan kan de nu ducka från engagemang, peka på att allt ligger för avgörande i Europa-parlamentet i juni.

Men vad tycker regeringen?

Läs mer på vår webb:

Se film:

Läs mer på andra webbsidor:

Etiketter: , , , , , , Foto: Stop ACTA 21 av Martinkrolikowski (CC BY 2.0)
Fyll gärna i vår enkät.

Om bloggaren

Staffan Jonson Policyrådgivare på IIS Staffan bidrog, fram till att han slutade jobba hos IIS, med strategiska analyser och råd kring de regelverk som styr IIS verksamhet och ägnade därför mycket tid åt omvärldsbevakning.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

  • Leo Lundin 15 februari 2012, kl 15.58

    Regeringen har ingen åsikt. EU-parlamentet har sagt att ACTA är bra, och då viftar sveriges politiska ledning på svansen och visar att man är en dutti hund.
    ACTA skrevs under utan att folket tillfrågades, och det kommer att drivas igenom (hårdare än vad avtalet kräver, för så gör vi ALLTID när vi får order från Någon Vuxen) utan att folket får yttra sig.

    Svara