86 kommuner får pengar för DNSSEC

.SE vill stödja och uppmuntra kommunernas införande av DNSSEC och har i ett samarbete med MSB, Kommunikationsmyndigheten PTS, och Sveriges kommuner och landsting, SKL, arbetat med att ta fram en paketlösning som kommuner kan använda sig av. Nu har 86 kommuner beviljats pengar från MSB för ett införande.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, har varje år möjlighet att bevilja medel ur anslaget 2:4 Krisberedskap som kan sökas av utpekade statliga myndigheter. För 2012 prioriterade MSB området robusthetshöjande åtgärder med inriktning mot att säkerställa adressuppslagningar på internet, det som sker via domännamnssystemet DNS. Myndigheten har bland annat tryckt på att det är mycket angeläget att domäner för offentliga webbplatser signeras med DNSSEC, något som vi på .SE förstås tycker är utmärkt.

Den slutsatsen delas även av näringsdepartementet och IT-minister Anna-Karin Hatt som i sin IT-strategi ”IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige” skriver att alla myndigheter senast 2013 bör använda sig av DNSSEC och vara nåbara med IPv6 (just IPv6-aspekten har min kollega Jörgen Eriksson belyst i ett tidigare blogginlägg).

Totalt beviljas 160 miljoner kronor för nya projekt 2012. Allt handlar förstås inte om DNSSEC. Vilka kommuner som får pengar för DNSSEC kan du se i den här bilagan till beslutet.

Många sökte trots kort om tid

Kommunerna fick alltså möjlighet att ansöka om pengar via länsstyrelserna. Det har från början av projektet stått klart att tidsplanen varit pressad. Information till kommunerna om möjligheten att söka medel gick ut den 1 juli 2011. Sista dag för länsstyrelserna att komma in med ansökan till MSB var den 3 oktober 2011. Trots denna mycket knappa tid inkom ändå ansökningar från 120 kommuner. Bra!

86 kommuner får pengar

MSB har beviljat medel för 86 kommuner, vilket motsvarar cirka 71 procent av ansökningarna. Ansökningar avseende 35 kommuner har fått avslag. I en bilaga framgår vilka som har fått anslag beviljade respektive avslag.

Ett stort antal ansökningar har inkommit och konkurrensen har varit hård. Enligt MSB har projekt som bedömts svaga när det gäller samverkan fått avslag. Det finns dock ytterligare en möjlighet för de som fått avslag på sina ansökningar att återkomma med reviderade och mer utvecklade ansökningar under nästa år. Eftersom grunden för avslag i huvudsak varit bristande samverkan gäller det för länsstyrelsen och kommunerna i länet att få till stånd en mer omfattande eller tydligare samverkan i de förnyade ansökningarna. Tidpunkt för omfördelning beräknas till september 2012.

Läs mer på vår webb:

Etiketter: , , , , , , , Foto: Ladders to heaven av Theen Moy (CC BY-NC-SA 2.0)

Om bloggaren

Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef, IIS Rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. En av få utvalda i världen att delta i nyckelgenereringen för DNSSEC i rotzonen för internet. Ledamot i ett flertal styrelser och remissvarare på statens offentliga utredningar om internet och säkerhet.