IIS-bloggen Vårt perspektiv på internet

Arkiv för januari 2018

Ansvaret för lösenordshantering vilar tungt – på användarna

Lär dig god lösenordshygien. I skrivande stund är det den 20 januari, den årliga lösenordsbytardagen. Nu har vi ju redan enats om att byten av lösenord med tät frekvens är kontraproduktivt. Däremot är det nyttigt att någon gång per år ta sig en funderare kring hur lösenord hanteras, både av den som är användare och av den som är IT-ansvarig i en verksamhet. Då passar den här dagen lika bra som någon annan dag.

Läs mer →

Internetkunskap – ett utbildningsområde att prioritera

Folkbildande satsning. Hur skapar vi vår digitala framtid i en tid då våra digitala upplevelser riskerar att delvis formas av så kallade fake news, propaganda, och desinformation? Vid Internet Governance Forum 2017 diskuterades åtgärder som kan hjälpa oss att tackla den här uppgiften. En återkommande punkt var frågan om innehållsreglering och huruvida vi bör prioritera ett högre ansvarstagande och etiska förbindelser hos de stora företagen, eller statlig reglering. Det enskilt viktigaste att prioritera för skapandet av vår digitala framtid var enligt deltagare i ett antal paneler trots allt behovet av olika former av utbildning för att skapa kunniga internetanvändare

Läs mer →

Kontanter på väg ut – men ytterst få använder Bitcoin

Än dominerar plastkortet. För femte året i rad har Insight Intelligence genomfört en riksomfattande attitydundersökning om svenskarnas betalvanor. Resultatet visar bland annat att betalmarknaden har genomgått stora förändringar, inte minst eftersom nya digitala betaltjänster har lanserats. Men kryptovalutorna används inte för som betalningsmedel i någon större utsträckning.

Läs mer →