IIS-bloggen Vårt perspektiv på internet

Arkiv för augusti 2015

IT-utbildningarna misslyckas med att rikta sig till kvinnor

Jämställdhet i branschen. Vår rapport Unga kvinnor och IT visade att 36 procent av de tillfrågade kvinnorna skulle kunna tänka sig att arbeta i IT-branschen men endast 1 procent ansåg att de kände att reklamen från IT-utbildningar riktade sig till dem. Det är symtomatiskt för hur låst branschen är i gamla strukturer. Att titta närmare på hur vi kommunicerar är ett måste för att inte tappa nästa generations unga kvinnors intresse för IT-relaterade yrken.

Läs mer →