IIS-bloggen Vårt perspektiv på internet

Arkiv för februari 2015

Amerikanska PTS har valt sida – internet vann

I en rafflande omröstning i FCC, den amerikanska motsvarigheten till vår Post- och Telestyrelse, blev det i natt klart att statens syn på internet ”uppgraderas” till att vara en ”infrastruktur av allmänintresse”, vilket innebär att staten ska ha rätt att stifta lagar och regler kring trafiken på nätet. Detta har av många ansetts vara den enskilt viktigaste striden om nätneutralitet som avgörs, och jag ska försöka förklara varför.

Läs mer →