IIS-bloggen Vårt perspektiv på internet

Arkiv för oktober 2014

Ny fullmaktskonferens i FN för internetstyrning

Idag 20 oktober hålls inledningsceremonin för Internationella Teleunionens (ITU) fullmaktskonferens Plenipotentiary Conference i Busans, Korea. Det är ITU:s högsta besutande organ, som samlas var fjärde år. Cirka 3000 delegater, från 175 länder ska under tre veckor diskutera förslag om internationell styrning av telekom och internet. På agendan star frågor om bredbandsutrullning, ett bredare internationellt samarbete

Läs mer →