IIS-bloggen Vårt perspektiv på internet

Arkiv för maj 2013

Europadomstolen om datalagringsdirektivet i Sverige

Europadomstolen har nu avkunnat dom i Sveriges tillämpning av datalagringsdirektivet (directive 2006/24/EG). Domen innebär i korthet att domstolen förelägger Sverige att betala ett schablonbelopp på tre miljoner euro, eftersom Sverige underlåtit att införa direktivet i svensk rätt. Bötesbeloppet är relativt milt. Sverige ska enligt domen betala nästan 41 000 Euro per dag. Denna summa reduceras

Läs mer →

Valrörelse i EU – avskaffad roamingkostnad och Skype i alla nät?

EU:s kommissionär för den digitala agendan, Neelie Kroes, sparkade i maj igång valrörelsen inför valet till Europaparlamentet i maj 2014. Under det kommande året vill hon avskaffa roaming-kostnaderna[1] i Europa, samt förmå alla Europas telekombolag att tillämpa kommersiell nätneutralitet. I detta fall skulle det innebära att acceptera tjänster som konkurrerar med den egna telefonin, t.ex.

Läs mer →

Nya nätneutralitetsmätningar visar att få operatörer filtrerar

Nätneutralitet. Vi på .SE försöker genom IP-mätningar se om det förekommer någon form av blockering eller prioritering av trafik mellan kunder och leverantörer i Sverige – och hur den i så fall går till. Det här har vi gjort ett antal år nu och resultaten har i stort varit positiva för kunder; det är inte så förfärligt mycket som pågår. Vår senaste rapport stärker den bilden.

Läs mer →

Sammanfattning av WTPF

14-16 maj ägde WTPF rum i Geneve Webcast: http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/webcast.aspx#forum Bakgrund – vad handlade det här om nu igen? WTPF 2013 var ett FN-möte initierat av Internationella teleunionen (ITU) för att diskutera global internetpolicy. Konferensen hade en spretig agenda täckande allt från internet Styrning i allmänhet (internet Governance) till policy för hur IP-adresser allokeras på global

Läs mer →