IIS-bloggen Vårt perspektiv på internet

Arkiv för december 2012

Årets största internethändelser 2012

Filmtjänster och DDos-attacker Varje gång jag sammanställer en årslista visar det sig att jag egentligen bara kommer ihåg vad som hänt under de senaste två månaderna, så även denna gång. Tur att det går enkelt att fräscha upp minnet med hjälp av internet! Den här gången tänkte jag lyfta fram mer generella trender som jag tycker visat sig särskilt starka i år. Mina damer och herrar, här är årets internethändelser 2012:

Läs mer →

Massive Open Online Courses – en väg till ett mindre elitistiskt utbildningssystem

Utbildning. 1810, året då Humboldtuniversitetet i Berlin startade sin verksamhet, ses också som året då det moderna universitetet föddes. Universitetens och studenternas frihet att fritt välja vad som skulle läras ut och läras var grunden. Allt som lärdes ut skulle bygga på kritisk forskning och beprövad erfarenhet. Universitetens utbildning och forskning blev basen i ett nytt kunskapssamhälle i stället för som tidigare – vidskepelse och tro.

Läs mer →

Årets sista avsnitt av .SE-podcasten

I årets sista poddcast har vi för första gången fått med oss en gäst in i "studion" – och det är ingen mindre än Ragnar Lönn, grundaren av Sveriges första ISP för privatpersoner Algonet som sitter med och berättar om hur det gick till när kostnaden för ett internetabonnemang gick från tusentals kronor i månaden till i princip gratis. Vi gör också ett nytt försök med akronymtestet, med något bättre resultat denna gång (mest för att jag gjorde testet enklare för att ge Patrik och Anne-Marie en chans) och upptäcker att Ragnar har järnkoll på de flesta förkortningarna.

Läs mer →

Anonymitet på nätet – ett måste för yttrandefrihet

Anonymitet är ett tveeggat svärd som antingen kan skydda eller skada. Det är inte ett fenomen som föddes med internet, men debatten har förts under många år inom internetvärlden om det finns anledning att förbjuda möjligheten att uppträda anonymt på nätet, eller om den ska försvaras och finnas kvar. Hur anonymitet används på internet, eller hur anonym en internetanvändare faktiskt är har också diskuterats genom åren. Så var står vi nu?

Läs mer →

WCIT ger faktiskt eko också i Sverige

På Näringsdepartementet har man noterat ett stort intresse från allmänheten om WCIT-12. Man har därför känt sig manade att förtydliga ställningstagande på området med en schablonformulering: ”Tack för ditt meddelande. Regeringskansliet har fått en stark respons på frågan om hur internet ska styras, vilket återigen visar hur angelägen frågan är. Sverige anser att den nuvarande

Läs mer →