IIS-bloggen Vårt perspektiv på internet

Arkiv för november 2012

Syrien nu också offline

Efter det utdragna kriget i Syrien försvann landet så häromdagen också från internet. Möjligtvis är det ett symptom som innebär början på slutet av kriget. http://www.renesys.com/blog/2012/11/syria-off-the-air.shtml https://twitter.com/akamai_soti/status/274163048263057408 http://www.google.com/transparencyreport/traffic/ http://tech.slashdot.org/story/12/11/29/1753219/ http://paritynews.com/web-news/item/497-syria-off-the-internet-grid http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/29/syria-blocks-internet

Läs mer →

Dags för avsnitt tre av .SE-podcasten!

Nu är det äntligen dags för det tredje avsnittet av .SE-podcasten, i vilket jag, Patrik Wallström och Anne-Marie Eklund-Löwinder bland mycket annat diskuterar hur man "surfar säkert", det vill säga utan att bli spårad eller avlyssnad och varför .SE satsar på öppen källkod. Dessutom testar jag hur många vanliga internetförkortningar som Anne-Marie och Patrik egentligen vet vad de står för i det nya inslaget "akronymtestet".

Läs mer →

Skapa din egen interaktiva infografik till Svenskarna och internet

.SE:s rapport ”Svenskarna och internet” är en av våra allra mest kända produkter. När den kommer ut på hösten är det alltid lika spännande att bläddra i boken och läsa om utvecklingen av internetanvändningen bland svenska folket. Men på sistone har vi funderat på hur vi kan göra alla siffror i rapporten lättare att ta till sig, och mer inbjudande.

Läs mer →

Nystart för elektronisk identifiering i det offentliga

Näringsdepartementet har publicerat en promemoria om myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. I PM:an lämnas förslag som ska underlätta för statliga myndigheter, kommuner och landsting att få tillgång till tjänster för elektronisk identifiering signering i deras elektroniska tjänster. PM:an innebär ett förslag till lagändring, som i sådana fall ska träda i kraft 1 juli

Läs mer →

Små utsikter få Europeisk integritet online

EU-kommissionär Viviane Reding lade i i januari i år fram förslag till ett reviderat regelverk för integritetsskydd i Europa.[1] Under parollen ’Rätten att bli glömd på nätet’ lanserades bl.a. idén att stora internet-företag ska kunna tvingas böta uppåt 2%[2] av sina globala intäkter ifall de inte tillgodoser individers möjlighet/rätt att kunna radera allt innehåll som

Läs mer →

Invändningar mot nya toppdomäner

I processen för nya toppdomäner för ICANN har regeringarnas rådgivande organ (GAC) tillsammans lämnat in 242 invändningar (s.k. early warnings) mot de föreslagna nya toppdomänerna för internet. Exempelvis får flygbolaget Swiss’ planer på att registrera toppdomänen .SWISS invändningar från den Schweiziska regeringen, eftersom Schweizisk är ett allmängiltigt adverb för allt som kommer från landet, och

Läs mer →