IIS-bloggen Vårt perspektiv på internet

Arkiv för augusti 2012

Processen för nya toppdomäner

ICANN har konstaterat att det kommit in närmare 2000 ansökningar om nya toppdomäner. Man beskriver den fortsatta processen för införande av nya toppdomäner som en trestegsraket: Utvärderingsfas (bedömning om nya TLD:er ska införas i omgångar/batching) Fördelning av domännamn (En process och ev. urval av TLD:er/metering) Delegering av domännamn Utvärderingsfas /Batching ICANN behöver i utvärderingsfasen bedöma

Läs mer →