IIS-bloggen Vårt perspektiv på internet

Arkiv för juli 2012

internet och FN:s råd för mänskliga rättigheter

FN:s råd för mänskliga rättigheter beslutade idag att inkludera internet bland några av de mänskliga rättigheterna. Särskilt betonas rätten till yttrandefrihet också på nätet. Beslutet betonar också särskilt Frank La Rues argumentation för rätten åsiktsfrihet på nätet. Den kanske tydligaste formuleringen i beslutet bekräftar principen att folk ska ha samma rättigheter online som offline, oavsett

Läs mer →