IIS-bloggen Vårt perspektiv på internet

Arkiv för maj 2012

Öppna data i Storbritannien

I Storbritannien öppnar i september The Open Data Institute. Verksamheten leds bl.a. av  Sir Tim Berners-Lee, och syftar till att gynna nyföretagande i exploatering av såväl offentlig som privat data. Sådan exploatering kan t.ex. handla om att analysera, offentliggöra och kommersialisera data i nya företag. Verksamheten tilldelas 10 miljoner pund under en femårsperiod. http://www.telegraph.co.uk/finance/yourbusiness/9283163/Sir-Tim-Berners-Lee-to-help-start-ups-with-open-data.html

Läs mer →